Σύνδεση προτάσεων

This category can only be viewed by members.

Παρατακτικοί Σύνδεσμοι:

2017-07-17T22:44:20+03:00

συμπλεκτικοί: και (κι ), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ, όχι μόνο, όχι μόνο…….αλλά και διαζευτικοί: ή, ή……ή, είτε, είτε…..είτε αντιθετικοί: μα, αλλά(και), παρά, όμως, ωστόσο, μόνο, αντί (για), μεν……δε συμπερασματικοί: λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, που επεξηγηματικός: δηλαδή Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account" Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε [...]

Παρατακτικοί Σύνδεσμοι:2017-07-17T22:44:20+03:00

Η Υποτακτική Σύνδεση γίνεται με:

2017-07-10T15:08:18+03:00

~ Υποτακτικούς συνδέσμους που είναι οι εξής: βουλητικοί: να, και (=να) διστακτικοί: μη(ν), μήπως χρονικοί: όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού αφότου, πριν/πριν να, μόλις, άμα, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο, ενόσω, όποτε, κάθε που, όσο που ειδικοί: πως, που, ότι αποτελεσματικοί: ώστε(να), που υποθετικοί: αν, σαν, άμα τελικοί: να, για να αιτιολογικοί: γιατί, επειδή, αφού, διότι, [...]

Η Υποτακτική Σύνδεση γίνεται με:2017-07-10T15:08:18+03:00

Title

Go to Top