Εναλλακτικές προτάσεις του “Πρέπει”

2017-07-22T19:59:08+03:00

Επιβάλλεται Είναι ανάγκη Είναι εποικοδομητικό Είναι κοινωφελές Θα ήταν σκόπιμο να… Θα ήταν ωφέλιμο να… Θα ήταν αποτελεσματικό… Διαγράφεται ζωηρά η ανάγκη να Είναι πρωταρχικής σημασίας Αποτελεί αναγκαιότητα Έχει βαρύνουσα/ κύρια σημασία Είναι επιβεβλημένη/ επιτακτική ανάγκη Είναι απαραίτητο Απαιτείται/ προέχει να/ προϋποτίθεται ότι Είναι ουσιαστικό να Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο [...]