Περίληψη

This category can only be viewed by members.

Εϊδη περίληψης

2017-08-04T14:09:02+03:00

α. Απλή πύκνωση: είναι το κείμενο που θα μπορούσε να συντάξει ο συγγραφέας και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες πληροφορίες του αρχικού κειμένου. β. Πληροφοριακή-περιγραφική περίληψη: είναι γραμμένη με τρόπο που δείχνει ότι έχει συνταχθεί από κάποιον τρίτο, καθώς περιέχει φράσεις όπως «ο συγγραφέας υποστηρίζει», «στη συνέχεια αναφέρει» κ.λπ. Οι φράσεις αυτές φανερώνουν και τον τρόπο με [...]

Εϊδη περίληψης2017-08-04T14:09:02+03:00

Τα στάδια στη γραφή περίληψης

2017-08-04T14:13:33+03:00

1. Διαβάζουμε τον τίτλο του κειμένου. 2. Κάνουμε προσεκτική ανάγνωση όλου του κειμένου. 3. Εντοπίζουμε το θεματικό κέντρο (θέμα, κεντρικό νόημα) του κειμένου. 4. Διαβάζουμε το κείμενο δεύτερη φορά, παρακολουθώντας τη σειρά των γεγο νότων ή των ιδεών. 5. Μελετούμε κάθε παράγραφο χωριστά, για να διαπιστώσουμε τα επιμέρους θέματα που αναπτύσσονται. 6. Σημειώνουμε τις λέξεις-κλειδιά [...]

Τα στάδια στη γραφή περίληψης2017-08-04T14:13:33+03:00

Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη

2017-08-04T12:21:08+03:00

• Πρόλογος: Στην αρχή, Στον πρόλογο, Στο αρχικό επεισόδιο, Στην πρώτη εικόνα, Η ιστορία του αρχίζει, Το κείμενο μας ενημερώνει (για), αναφέρεται (σε), αρχίζει (με), Ο συγγραφέας ασχολείται (με), αναφέρεται (σε), πραγματεύεται, εξετάζει. • Κύριο μέρος: Στη συνέχεια, Ύστερα, Έπειτα, Μετά από αυτά, Στο κύριο μέρος, Στην πρώτη ενότητα, Στην πρώτη παράγραφο, Στη συνέχεια του [...]

Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη2017-08-04T12:21:08+03:00

Title

Go to Top