Ορισμοί

This category can only be viewed by members.

Στερεότυπα

2017-07-18T11:40:14+03:00

Τα στερεότυπα είναι συµβολικοί χαρακτηρισµοί, που αποδίδονται στα µέλη µιας οµάδας και βασίζονται σε γενικεύσεις. Μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά (βάζουµε ετικέτες στους ανθρώπους). Έτσι εκδηλώνονται διακρίσεις, φανατισµοί. Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account" Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία [...]

Στερεότυπα2017-07-18T11:40:14+03:00

Προκαταλήψεις

2017-07-18T11:39:06+03:00

Οι προκαταλήψεις είναι εκδηλώσεις εύνοιας ή δυσµένειας όχι µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δεδοµένα, αλλά προσωπικές συµπάθειες και ατοµικά συµφέροντα. Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account" Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Προκαταλήψεις2017-07-18T11:39:06+03:00

Άτομα με ειδικές ανάγκες – προβλήματα που αντιμετωπίζουν

2017-07-18T11:37:34+03:00

Πρακτικής φύσεως προβλήματα (π.χ μετακίνηση) Την κοινωνική απομόνωση Την ανεργία Την έλλειψη οργανωμένης εκπαίδευσης Τρόποι αντιμετώπισης: Άτομο: Ευαισθησία, κατανόηση, αγάπη, ενδιαφέρον.Παροχή βοήθειας, εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κοινωνική συναναστροφή και διάλογο.Όχι στον κοινωνικό ρατσισμό και στον αποκλεισμό τους Πολιτεία: Ράμπες, ειδικοί σηματοδότες, κ.α. Ειδικά σχολεία Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης (σχολείο, Μ.Μ.Ε) Φροντίδα για επαγγελματική κατάρτιση και [...]

Άτομα με ειδικές ανάγκες – προβλήματα που αντιμετωπίζουν2017-07-18T11:37:34+03:00

Title

Go to Top