Ερωτηματικές προτάσεις

This category can only be viewed by members.

Ευθείες ερωτήσεις

2017-07-18T11:48:12+03:00

Οι ευθείες ερωτήσεις είναι κύριες, ανεξάρτητες προτάσεις. Διατυπώνονται άμεσα ή απευθείας από τον ομιλητή και συνοδεύονται στον προφορικό λόγο με ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Συνήθως εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες (ποιος, πόσος, κλπ. ), με ερωτηματικά επιρρήματα (πού, πώς, πότε κλπ. ) ή με ερωτηματικά μόρια (άραγε, μήπως, λοιπόν κλπ. ) π.χ. [...]

Ευθείες ερωτήσεις2017-07-18T11:48:12+03:00

Πλάγιες ερωτήσεις

2017-07-18T11:45:09+03:00

Οι πλάγιες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που έγιναν ή γίνονται ή πρόκειται να γίνουν και τις οποίες ο ομιλητής μεταφέρει σε κάποιον άλλο. Οι πλάγιες ερωτήσεις είναι δευτερεύουσες προτάσεις. Παρατήρηση: Τόσο οι ευθείες όσο και οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις διακρίνονται σε: α. Ολικής αγνοίας (η απάντηση σε αυτές είναι ένα ναι ή ένα όχι). π.χ. Θέλεις [...]

Πλάγιες ερωτήσεις2017-07-18T11:45:09+03:00

Ειδικότερα

2017-07-18T11:43:25+03:00

α. ερωτήσεις ολικής αγνοίας, όταν η ζητούμενη πληροφορία σχετίζεται με ολόκληρη την πρόταση. Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ναι ή όχι ή κάποια άλλη λέξη με παρόμοια σημασία ( π.χ. βέβαια, φυσικά, ασφαλώς, καθόλου κλπ. ). Μπορεί να είναι και διμελείς , να αποτελούνται δηλαδή από δύο άλλες προτάσεις. που συνδέονται μεταξύ τους [...]

Ειδικότερα2017-07-18T11:43:25+03:00

Title

Go to Top