Επιλογή Λέξης

This category can only be viewed by members.

Ορίζω την έννοια “Πολιτισμός”

2017-11-21T19:11:22+03:00

ΟΜΟΡΡΙΖΑ πολιτισμένα (= με καλούς τρόπους που μαρτυρούν πνευματική και ψυχική καλλιέργεια) πολιτισμένος (= αυτός που έχει αναπτυγμένο πολιτισμό) πολιτισμικός- ή- ό (= αυτός που είναι σχετικός με τον πολιτισμό, δηλαδή, τα υλικά και πνευματικά δημιουργήματα του ανθρώπου σε ορισμένη χώρα και σε ορισμένη χρονική περίοδο) πολιτιστικός - ή - ό (= αυτός [...]

Ορίζω την έννοια “Πολιτισμός”2017-11-21T19:11:22+03:00

Title

Go to Top