Ελεύθερες Αναφορικές

This category can only be viewed by members.

Ονοματικές ελεύθερες αναφορικές προτάσεις

2017-07-21T18:02:40+03:00

Είναι εξαρτημένες προτάσεις οι οποίες εισάγονται με τις αοριστολογικές αντωνυμίες όποιος, οποιοσδήποτε, όσος, ό,τι, οτιδήποτε κτλ. Οι ονοματικές ελεύθερες προτάσεις προσδιορίζουν μια ονοματική φράση που παραλείπεται από την κύρια πρόταση. Οι ονοματικές ελεύθερες αναφορικές προτάσεις μπορεί να λειτουργούν ως: – αντικείμενο, – υποκείμενο ή – κατηγορούμενο. α) Αγοράζει ό,τι βρίσκει μπροστά της. (αντικείμενο) β) Κάλεσε [...]

Ονοματικές ελεύθερες αναφορικές προτάσεις2017-07-21T18:02:40+03:00

Επιρρηματικές ελεύθερες αναφορικές προτάσεις

2017-07-21T17:59:55+03:00

Είναι εξαρτημένες προτάσεις οι οποίες εισάγονται με αοριστολογικά αναφορικά επιρρήματα: όποτε, οποτεδήποτε, όπου, οπουδήποτε, όπως, όσο,οσοδήποτε και προσδιορίζουν ένα επίρρημα ή έναν άλλο επιρρηματικό προσδιορισμό της κύριας πρότασης που παραλείπεται και δηλώνουν: – χρόνο, – τόπο, – τρόπο, – ποσό. α) Πέρνα όποτε / οποτεδήποτε έχεις ανάγκη από παρέα. (χρόνος) β) Πήγαινε όπου θέλεις. (τόπος) [...]

Επιρρηματικές ελεύθερες αναφορικές προτάσεις2017-07-21T17:59:55+03:00

Title

Go to Top