«Είναι γνωστό ότι…» «Δεν υπάρχει αμφιβολία..» «Είναι κοινά παραδεκτό..» «Είναι γεγονός ότι…» «Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη….» «Αποτελεί κοινό τόπο ότι ..» «Είναι κοινός τόπος…» «Κατά κοινή ομολογία…» «Υποστηρίζεται συχνά ότι…» «Λέγεται συχνά ότι…»

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου