βοηθά στην ανθρώπινη επικοινωνία. φορέας ιδεών, απόψεων, τρόπων και στάσεων συμπεριφοράς. βοηθά στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. προβληματίζει τα άτομα και καλλιεργεί την κριτική τους σκέψη. το άτομο αισθάνεται μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας, υιοθετεί εθνική συνείδηση. το άτομο γνωρίζει την ιστορία και το παρελθόν του. βοηθά στην κατανόηση ηθικών αξιών και συντελεί στη διάδοσή τους. καλλιεργεί […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου