αναφορικό: Θα πάω στην πλατεία, που με περιμένει η επίρρημα (= όπου) παρέα μου. αναφορική αντωνυμία: Συνάντησα μια φίλη που είχα χρόνια να δω. (= ο οποίος) χρονικό: Το πρωί, που ξεκίνησα για τη δουλειά, δεν (= όταν) αισθανόμουν καλά. αιτιολογικό: Θύμωσε που του μίλησες απότομα. (= επειδή) αποτελεσματικό: Θύμωσε τόσο, που δε θέλει να […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου