Παρώνυμα ονομάζονται δύο λέξεις που μοιάζουν στην προφορά τους (μπορεί να διαφέρει μόνο ο τόνος), έχουν όμως διαφορετική σημασία και συνήθως διαφορετική ορθογραφία. Ορισμένα παρώνυμα διαφοροποιούνται μόνο στον τονισμό. Αυτά λέγονται τονικά παρώνυμα. Τα παρώνυμα που διαφοροποιούνται ελαφρώς στην προφορά τα ονομάζουμε φωνολογικά παρώνυμα. π.χ. παίρνω – περνώ κάνεις – κανείς σφήκα (έντομο) – σφίγγα […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου