Η μεταφορά στη γλώσσα συνδέεται με τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητες μιας χώρας. Γι΄αυτό πολλές φορές μεταφορικές εκφράσεις που συναντώνται σε μια γλώσσα δε μεταφράζονται σε μια εύκολα σε άλλες γλώσσες. Η μεταφορά σχετίζεται με την παρομοίωση. Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου κατά το οποίο συσχετίζουμε, για να τονίσουμε μια ιδιότητά τους, ένα πρόσωπο, ζώο, […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου