συμπλεκτικοί: και (κι ), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ, όχι μόνο, όχι μόνο…….αλλά και διαζευτικοί: ή, ή……ή, είτε, είτε…..είτε αντιθετικοί: μα, αλλά(και), παρά, όμως, ωστόσο, μόνο, αντί (για), μεν……δε συμπερασματικοί: λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, που επεξηγηματικός: δηλαδή

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου