πρόθεση: Ως αύριο θα δούμε τι θα γίνει. (= μέχρι) προθετικό επίρρημα που συντάσσεται συνήθως με άναρθρο ουσιαστικό και σπανιότερα με επίθετο, και μπορεί να είναι: α. κατηγορούμενο του υποκειμένου ή του αντικειμένου και φανερώνει ιδιότητα (πραγματική ή μη), π.χ. Παρουσιάστηκε ως πρόεδρος του οργανισμού (χωρίς να είναι στην πραγματικότητα) Όταν δηλώνεται πραγματική ιδιότητα ή […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου