Εξωτερικά κριτήρια επιλογής επαγγέλματος Οικογένεια: Είναι γνωστό ότι η οικογένεια, ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης και πρωτόπλασμα κάθε κοινωνικού οργανισμού,  ασκεί μεγάλη επιρροή στη διαμορφούμενη προσωπικότητα του παιδιού. Έτσι, η οικογένεια μπορεί ν’ ασκήσει υπεύθυνα ρόλο στη διαμόρφωση της κατευθυντήριας πορείας της εξέλιξης του παιδιού. Οι γονείς μπορούν να διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην αποκάλυψη των ιδιαίτερων […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου