Εκτός από τις εναντιωματικές προτάσεις, υπάρχουν και οι παραχωρητικές, που φανερώνουν εναντίωση προς αυτό που δηλώνει η προσδιοριζόμενη πρόταση, το οποίο όμως δε θεωρείται πραγματικό αλλά ενδεχόμενο ή και αδύνατο, και παραχώρηση σε κάτι που είναι αντίθετο από αυτό που δηλώνει η παραχωρητική πρόταση. Εισάγονται: Οι παραχωρητικές προτάσεις εισάγονται με τα και αν, και να […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου