α. Απλή πύκνωση: είναι το κείμενο που θα μπορούσε να συντάξει ο συγγραφέας και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες πληροφορίες του αρχικού κειμένου. β. Πληροφοριακή-περιγραφική περίληψη: είναι γραμμένη με τρόπο που δείχνει ότι έχει συνταχθεί από κάποιον τρίτο, καθώς περιέχει φράσεις όπως «ο συγγραφέας υποστηρίζει», «στη συνέχεια αναφέρει» κ.λπ. Οι φράσεις αυτές φανερώνουν και τον τρόπο με […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου