Οι ευθείες ερωτήσεις είναι κύριες, ανεξάρτητες προτάσεις. Διατυπώνονται άμεσα ή απευθείας από τον ομιλητή και συνοδεύονται στον προφορικό λόγο με ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Συνήθως εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες (ποιος, πόσος, κλπ. ), με ερωτηματικά επιρρήματα (πού, πώς, πότε κλπ. ) ή με ερωτηματικά μόρια (άραγε, μήπως, λοιπόν κλπ. ) π.χ. […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου