• Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα με τη μηχανιστική και εξειδικευμένη γνώση. • Η αγωνία του δασκάλου να τελειώσει την υποχρεωτική για τις εξετάσεις ύλη. • Η μάθηση δεν είναι διαλογική και βασίζεται κυρίως στην αποστήθιση. • Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει και να ερμηνεύσει κανείς τη σημερινή πολυπλοκότητα της ζωής, με τις συχνές αλλαγές, τόσο στον […]

Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account"

Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του μαθήματος και να αγοράσετε μία συνδρομή

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου